Back to Top

Category: Activiteiten

Final Meeting: 5e bijeenkomst Intelligent Emotional Exchanges (IE³) Hasselt 15 maart 2023

Op 15 maart 2023 werd de exchange IE3 afgesloten. In Hasselt België, ontmoetten alle partners elkaar voor de laatste keer. Tevens waren enkele vertegenwoordigers van andere instituten aanwezig. Ze waren geïnteresseerd in de eindresultaten zoals die door de afzonderlijke deelnemende instituten werden gepresenteerd.

Habib El Ouakili, schepen van de stad Hasselt, opende de bijeenkomst en benadrukte het belang van deze exchange. Voortijdig schooluitval is een groot en universeel probleem. Inbedden van emotionele intelligentie in begeleiding en curriculum van de scholen heeft een onmiskenbare meerwaarde. Hij bleek een groot voorstander van uitrollen van deze interventie over alle Hasseltse scholen.
Stefan Homeyer van de EU-Geschäftsstelle Köln benadrukte nogmaals het belang van euregionale samenwerking en de rol van de EU-Geschäftsstelle daarin.

Vervolgens presenteerden de IE3-partners de eindresultaten van de exchange voor hun instituut. Omdat implementatie van EI sterk afhankelijk is van wat in de eigen organisatie mogelijk is, liepen de resultaten uit elkaar. Zonder overigens af te doen aan de kwaliteit!

Eén van de hoofddoelen van de exchange was het realiseren van een train-the-trainer traject bij elke partner. Ook hier geldt dat er een grens ligt bij wat de organisatie aan kan! In elk instituut werd het belang van EI in de begeleiding onderkend. Collega-docenten en begeleiders zijn meegenomen in het implementatieproces. Dat gebeurde door plenaire voorlichtingen in themabijeenkomsten, job-shadowing, collegiale consultatie en het overbrengen van technieken tijdens trainingen aan collega’s. Verder zijn speciale ruimtes ingericht voor studententrainingen rond EI. Tevens werd een lesmethode voor studenten en een handleiding voor collega’s ontwikkeld.

Kortom, een zeer positieve afsluiting van een geslaagde exchange.

 

 

 

 

4e bijeenkomst Intelligent Emotional Exchanges (IE³)

Op 19 oktober 2022 vond de 4e officiële bijeenkomst plaats in het kader van onze exchange

‘Intelligent Euregional Emotional Exchanges IE3’. Dit keer waren we te gast bij Bk Jülich. Tijdens dit voorlaatste treffen, op 15 maart 2023 wordt de exchange afgesloten, informeerden de deelnemende instituten elkaar over concrete vorderingen op het gebied van implementatie van train-the-trainer trajecten en disseminatie.

Alle partners konden opmerkelijke vorderingen melden die varieerden van

 • concreet uitgewerkte lesmodules in boekvorm,
 • handleidingen voor docenten/begeleiders die emotionele intelligentie gaan inbouwen in hun lesprogramma,
 • ruimtes die speciaal ingericht zijn om trainingen emotioneel handelen daadwerkelijk te laten slagen,
 • opnemen in het curriculum, vastgelegd over een looptijd van 2 jaar,
 • het betrekken van externe partners bij invoering van emotionele intelligentie in het curriculum.
 • Veel positief resultaat, bruikbaar en toepasbaar voor de deelnemende partners en externe partijen.

Vast onderdeel tijdens de bijeenkomsten zijn de rondleiding in de gastschool en een workshop, sterk gerelateerd aan de toepassingsmogelijkheden van emotionele intelligentie.

Tijdens de rondleiding werden de praktijklokalen bezocht waarbij de sterke relatie met het bedrijfsleven werd benadrukt.

Monika Endner verzorgde de workshop ‘Knowing and feeling what is really important to us: a training in trea

ting oneself and others with understanding and empathy’, waarin veel praktische oefeningen werden aangereikt.

We kijken terug op een zeer waardevolle en inspirerende dag.

Kick-off bijeenkomst Intelligent Euregional Emotional Exchanges IE³

De “kick-off meeting” voor het project moest meerdere keren worden uitgesteld vanwege de maatregelen rondom COVID-19.

De tijdlijn in een notendop:

 • 24 maart 2021: Kick off in Aken en via Skype
 • 16 juni 2021: Uitwisseling in Aken bij Käthe Kollwitz Schule BK. Ron van Achteren, ROC van Amsterdam, gaat onder andere een workshop geven over een begeleidingsmodule voor alle mbo-klassen die beginnen met een mbo-opleiding.
 • 9-11 november 2021: training ‘Omgaan met emotionele intelligentie’ door STEP in Ljublana, Slovenië.
  Op 24 maart 2021 was het voor EB mogelijk om met een beperkt aantal fysiek aanwezige projectdeelnemers officieel de “kick-off meeting” in de “Handwerkskammer” van Aken (Kamer van Koophandel) te houden. De overige projectpartners namen deel via “Skype”.
  De focus van de bijeenkomst lag op het kernthema van het project: het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten door de implementatie van emotionele intelligentie in de begeleiding en in de curricula van de deelnemende instellingen voor beroepsonderwijs.
  De rolverdeling binnen het samenwerkingsverband werd tijdens de bijeenkomst definitief bepaald:
  EB Stichting is verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement.
  Het Berufskolleg Herzogenrath is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking, een belangrijk onderdeel van de uitwisseling. Er worden altijd verschillende metingen gedaan, een “0-meting” voor de beginsituatie, een “tussentijdse” voor het tussenresultaat en een eindmeting. Daarnaast worden na elke bijeenkomst vragen gesteld die kunnen worden gebruikt om de volgende bijeenkomsten te optimaliseren en voor te bereiden.
  Her Berufskolleg Jülich is verantwoordelijk voor het samenvatten van de inhoudelijke documenten die door alle partners worden aangeleverd in een eindverslag voor alle partners.
  HAST uit Hasselt (België) en VISTA met opleidingen in Maastricht, Sittard en Heerlen (Nederland) zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de docententraining bij partner STEP in Slovenië. Bovendien begeleiden zij, na afloop van de training bij STEP, de voortgang van de “Train the trainer”-cursussen bij de partnerinstituten.
  In “Google Drive” is een platform voor interne communicatie ingericht. Alle documenten die van belang zijn voor de projectpartners zijn hier te downloaden en kunnen door bevoegde personen worden ingezien. Bijvoorbeeld de “to-do list”, waarop alle maatregelen en taken staan ​​vermeld voor een goed verloop van het gehele project.
  De volgende bijeenkomst is gepland op 16 juni 2021 en zal plaatsvinden bij Berufskolleg Herzogenrath, Duitsland.
  Toon meer

2e bijeenkomst in het kader van het project IE3

Op woensdag 16 juni 2021 vond in Herzogenrath, Duitsland de 2e bijeenkomst plaats in het kader van het project IE3. Ondanks enkele beperkende Covid gerelateerde maatregelen kunnen we terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Naast een functionele agenda werd door de partners elkaars ervaringen en plannen met betrekking tot voortijdig schoolverlaten gepresenteerd. Als aanvulling hierop maar ook als voorbereiding op de geplande training ‘Emotionele intelligentie’ in november 2021 in Slovenië, verzorgde Ron van Achteren van ROC Amsterdam een workshop waarin hij de schoolverlatersaanpak van zijn ROC presenteerde en ideeën aanleverde voor het opzetten van train de trainer trajecten. Kortom, een bijzonder waardevolle bijeenkomst. Allen kijken vol vertrouwen vooruit naar de training in Ljubljana.

Training in Ljubljana, Slovenië

3 november 2021
Van 9 tot en met 11 november wordt in Ljubljana de derde bijeenkomst van het project IE³ gehouden. De Sloveense partner STEP verzorgt een train-the-trainer cursus op het gebied van Emotionele intelligentie (EI). Het is van groot belang binnen het Euregionale beroepsonderwijs om voortijding schoolverlaten terug te dringen o.a. door introductie van EI.

Een 20-tal docenten, counselors en directieleden van drie Duitse beroepsopleidingen en twee grote regionale centra voor beroepsopleidingen in Zuid-Limburg (Nederland) en Hasselt (België) zullen aan de scholing deelnemen.

Na terugkomst zullen de deelnemers aan de Sloveens training de ervaringen en tools d.m.v. train-the-trainer cursussen verbreiden in hun eigen instituten en partnerscholen van het algemeen voortgezet onderwijs en andere beroepsopleidingen.

 

Zie voor programma en inhoud

 

3e bijeenkomst Intelligent Emotional Exchanges 300322

Op 30 maart 2022 ontmoetten de IE3-partners elkaar voor de 3e keer. Ditmaal in Heerlen (Nederland) waar het regionale Opleidingscentrum VISTA college de ontvangende partner was. Deze bijeenkomst stond in het teken van informatie-uitwisseling over de voortgang die is geboekt met betrekking tot implementatie van emotionele intelligentie in het curriculum en/of studenten begeleidingsstrategieën én de voortgang in train-the-trainer trajecten. Verder werd een interessante rondleiding verzorgd op locatie VISTA college Valkenburgerweg in Heerlen. Prachtig gebouw, veel licht, grote ruimtes en mooi ingerichte praktijklokalen. René Esser van Käthe Kollwitz Schule Bk (Aachen, Duitsland) verzorgde een presentatie over zijn werk als begeleider en counselor bij zijn instituut.

In interactieve sessies presenteerden de partners hun vorderingen op genoemde terreinen: diverse strategieën voor benadering van collega’s binnen en buiten het eigen instituut, top-down en bottom-up, inrichten van speciale ruimtes, plenaire voorlichtingen middels presentaties tijdens docentenbijeenkomsten, onderwijscafés, ‘Hydepark corner’ constructies en pitches. Hast Hasselt kon zelfs al melden dat Emotionele Intelligentie een vaste, dus structurele, plek krijgt in een lessenpakket algemene vakken. Chapeau! Kortom, een scala aan mogelijkheden voor interne en externe disseminatie.

Afsluitend werd onder leiding van Andrej Juričko van onze Sloveense partner STEP gediscussieerd over implementatiestrategieën.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijk social dinner. We kijken terug op een bijzonder geslaagde en informatieve bijeenkomst.