Training ‘Omgaan met emotionele intelligentie’. Docenten en trainers/coaches zijn getraind in het toepassen van technieken om emotionele intelligentie in te zetten bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.