Back to Top

Partners

Stichting Europese Beroepsopleidingen heeft voor exchange zeer zorgvuldig gezocht naar Euregionale partners uit het beroepsonderwijs. Dat heeft geresulteerd in deelname van  de Duitse Berufskolleg Bk Nord der StädteRegion Aachen uit Herzogenrath, Bk uit Jülich en Käthe-Kollwitz-Schule Berufskolleg der StädteRegion Aachen. Tevens nemen deel het Nederlandse ROC VISTA college Zuid-Limburg en het Belgische HAST uit Hasselt. Elk van de partners heeft een bijzondere interesse in het reduceren van voortijdig schooluitval. “Emotionele intelligentie speelt hierbij een belangrijke rol”, zo is de overtuiging van de partners.

Met een training in Ljublana bij het gerenomeerde intituut STEP als basis,  zullen de partners train-the-trainer-trajecten gaan opzetten in hun eigen instituten én daarbuiten om de rol van emotionele intelligentie in het onderwijs een structurele plek te geven.

Tevens zullen de partners intensief informatie en expertise uitwisselen.

Stichting Europese Beroepsopleidingen, initiatiefnemer,  zal de deelnemende partners in dit proces begeleiden en de activiteiten in de exchange coördineren.

logo's>