Back to Top

Kwaliteitsborging

IE3 -kwaliteitsborging

 

Kwaliteitsmonitoring vormt een integraal onderdeel van de exchange IE3. Doel is het realiseren van een maximale kwaliteit waarbij de volgende criteria de basis vormen van de te bereiken resultaten:

  •     Documenteren van toename van leermogelijkheden door emotionele intelligentie in theorie én praktijk

  •     Het stimuleren van interne en externe interactieprocessen

  •     Prikkel tot het inzetten/toepassen van meerdere methodieken

  •     Garanderen van organisatorische randvoorwaarden

  •     Borging van organisatie afhankelijke implementatie en disseminatie van projectopbrengsten.

 

Kern van de kwaliteitsborging vormt de evaluatie. In de trits start-, interim- en eindevaluatie wordt de realisatie van de bovengenoemde criteria gemeten en gevalideerd en stimuleert op die manier tot reflectie op projectinhoud en toegepaste methodieken. Voor het evalueren wordt gebruik gemaakt van Microsoft Forms. Portefeuillehouder Bk Nord der StädteRegion Aachen, Herzogenrath is verantwoordelijk voor onderhoud, organisatie en documentatie.