Back to Top

Category: Partners-NL

Bk Jülich-NL

Berufskolleg Jülich

julich.jpg

Onze educatieve missie is het bevorderen van een uitgebreide professionele, persoonlijke en sociale competentie om onze studenten voor te bereiden op de eisen van een steeds meer geglobaliseerde wereld.
Hiertoe bieden we een breed scala aan cursussen op het gebied van bedrijfskunde en administratie, technologie en natuurwetenschappen en voedings- en huishoudwetenschappen Die zijn afgestemd op de individuele behoeften, talenten en loopbaanambities van onze studenten. Aanvullende kwalificaties verbeteren hun carrièremogelijkheden verder. In onze beroepsopleiding voor Handel en Administratie kan een algemene toelatingskwalificatie voor het hoger beroepsonderwijs en de kwalificatie gecertificeerde Commercieel Medewerker worden behaald. De dubbele kwalificatie SiA – Werktuigbouwkunde PLuS, onze beroepsopleiding tot industrieel of fijnmechanica in combinatie met een diploma werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Aken, Campus Jülich, is aantrekkelijk voor jongeren met een wiskundig-technische aanleg .

Aanvullende kwalificaties zoals een officieel erkende ICT-licentie, een opleiding tot verpleegkundig assistent of het Euregio-competentiecertificaat vergroten de kansen van onze studenten op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke betrokkenheid door middel van reguliere projecten zoals het “Sociale Project” in samenwerking met het timmermansgilde of de bloeddonatie dragen bij aan ons sociale profiel en bevorderen de persoonlijke en sociale vaardigheden van onze studenten.

Verder zetten we ons sterk in voor het netwerk ‘School zonder Racisme – School met Moed’.​

 

https://www.berufskolleg-juelich.de

 

VISTA college-NL

VISTA collegevista.jpg

VISTA college is een nieuwe naam in Zuid-Limburg, maar zeker geen nieuwkomer. Een gevestigde mbo-onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Klaar voor de toekomst om in de regio een breed en modern opleidingsaanbod te blijven aanbieden. Vanuit de kracht van samenwerking. Limburgse krachten voor morgen ontwikkelen. Dat is onze missie.
De wereld om ons heen staat niet stil. De maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Beroepen veranderen en nieuwe beroepen dienen zich aan. Doorleren is daarmee de sociale zekerheid van de toekomst geworden. In een groeiende economie wordt de behoefte aan goed geschoold en gekwalificeerd personeel op mbo-niveau steeds groter.
Met VISTA college vangen we de gevolgen van demografische krimp beter op. De nieuwe schaalgrootte geeft ons de mogelijkheid een breder portfolio te ontwikkelen en één heldere strategische lijn te volgen. Om gezamenlijk te professionaliseren en digitalisering een impuls te geven. Samen zijn we in staat om te allen tijde een gedifferentieerd en bij de regio passend aanbod te bieden, toegankelijk voor iedereen.

 

https://vistacollege.nl/

Partners

Partners

Stichting Europese Beroepsopleidingen heeft voor exchange zeer zorgvuldig gezocht naar Euregionale partners uit het beroepsonderwijs. Dat heeft geresulteerd in deelname van  de Duitse Berufskolleg Bk Nord der StädteRegion Aachen uit Herzogenrath, Bk uit Jülich en Käthe-Kollwitz-Schule Berufskolleg der StädteRegion Aachen. Tevens nemen deel het Nederlandse ROC VISTA college Zuid-Limburg en het Belgische HAST uit Hasselt. Elk van de partners heeft een bijzondere interesse in het reduceren van voortijdig schooluitval. “Emotionele intelligentie speelt hierbij een belangrijke rol”, zo is de overtuiging van de partners.

Met een training in Ljublana bij het gerenomeerde intituut STEP als basis,  zullen de partners train-the-trainer-trajecten gaan opzetten in hun eigen instituten én daarbuiten om de rol van emotionele intelligentie in het onderwijs een structurele plek te geven.

Tevens zullen de partners intensief informatie en expertise uitwisselen.

Stichting Europese Beroepsopleidingen, initiatiefnemer,  zal de deelnemende partners in dit proces begeleiden en de activiteiten in de exchange coördineren.

logo's>

 

 

Käthe-Kollwitz-Schule Bk Aachen-NL

Käthe-Kollwitz-Schule Berufskolleg der StädteRegion Aachen

logokks.jpg

 • Kansen
  we bieden verschillende graden aan via verschillende routes.

  Wij bevorderen de persoonlijke ontwikkeling van het individu en bieden kansen door middel van: individueel advies, ondersteuning van begeleidingsleerkrachten en/of schoolmaatschappelijk werkers, talentscouting.

 • Diversiteit en cultuur
  we zien het als een kans om te leven met tolerantie en respect.
 • Gezondheid
  is een speciale zorg van ons als school in het staatsprogramma “Onderwijs en Gezondheid”.
 • Advies en ondersteuning
  helpt velen om hun eigen individuele pad te vinden.
 • Deelname
  we leven in de klas met projectwerk en actief SV-werk.
 • Samenwerking
  met diverse bedrijven, organisaties en instellingen in de regio vormen de basis van ons werk.
 • Praktijk
  is alles voor ons. Het combineren van theorie en praktijk zowel institutioneel, conceptueel als vakinhoudelijk.
 • Media
  gebruiken we om onze lessen duurzaam en toekomstgericht te maken.
 • Internationalisering
  we organiseren praktijkgerichte stages in het buitenland als onderdeel van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.
 • Humor, plezier en vreugde
  zijn basisvereisten voor welzijn en succesvol leren.
 • Cursussen
  die tot doel hebben pedagogische, vakinhoudelijk gerelateerde kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de opleidingsontwikkeling.

Bk Herzogenrath-NL

Berufskolleg Nord der StädteRegion Aachen Herzogenrath

De unieke ligging van Berufskolleg Herzogenrath in het grensgebied Maas-Rijn en de globalisering van de arbeidsmarkt staan ​​centraal in ons werk. Als Europese Erasmus+-school is het voor ons bijzonder belangrijk om onze studenten voor te bereiden op de verschillende banen en levensomstandigheden die onze grensregio biedt. Om gebruik te maken van deze mogelijkheden, stimuleren we het leren van vreemde talen en het ontwikkelen van interculturele vaardigheden.

Naast cursussen Engels en Spaans bieden we daarom in bijna alle opleidingen Frans en Nederlands als euregionale taal aan. Om taal- en interculturele vaardigheden verder te bevorderen, lopen onze studenten twee of meer weken stage in het buitenland. Daarnaast kunnen studenten het KMK-certificaat in vreemde talen behalen.

Bovendien bieden we stages in het buitenland aan voor onze studenten in het duale onderwijssysteem. We werken nauw samen met partners, scholen en bedrijven in Ierland, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Door deze samenwerking kunnen onze studenten eerste ervaringen in het buitenland opdoen die belangrijk zijn voor hun werk gerelateerde en persoonlijke ontwikkeling. Al vroeg kunnen onze studenten hun taalvaardigheid testen in onze uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse partners in Frankrijk, België

Uitwisselingsprojecten met onze partners in Frankrijk, België, Polen en Spanje stellen onze studenten, ook van de voltijdopleidingen, in staat om hun kennis van vreemde talen in direct contact te testen.

 

https://www.bk-herzogenrath.de

Add your text here

BK Eschweiler

Berufskolleg Eschweilereschweiler.jpg

The Vocational College Eschweiler combines different vocational and school-based educational paths with a high degree of practical relevance under one roof. The focus lies on commercial, industrial-technical, social and health-related areas. This range of focal points is offered both as a full-time school and as block or part-time courses within the framework of dual training. The selection of a course of study ranges from preparatory courses or courses serving career orientation to vocational schools with the option of acquiring a secondary school certificate to more qualified degrees such as the technical college entrance qualification or the advanced technical college entrance qualification.  

Approximately 2400 pupils attend the vocational college in Eschweiler and around 120 employees (such as teachers, school social workers, special educators and secretarial staff) actively support our student body in order to recognize and promote existing talents and strengths and to find exactly the right educational path for each individual.

www.bk-eschweiler.de

Hast Hasselt-NL

Hast Hasselt

hasselt.jpg

Onze school vormt leerlingen in de studiedomeinen “Maatschappij en Welzijn”, “STEM” en “Economie en Organisatie”. We besteden dus aandacht aan het opleiden van leerlingen die een voortgezette academische of professionele bachelor willen aanvatten, of snel inzetbaar moeten zijn op de arbeidsmarkt. Binnen deze studiedomeinen hebben we een brede waaier aan richtingen. Een grote troef op vlak van het juiste talent op de juiste plaats te kunnen inzetten.

https://www.campushast.be/

STEP Institute-NL

STEP Institute

step.jpg

STEP Institute is een innovatieve particuliere non-profitorganisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van mensen. STEP is gevestigd in Ljubljana, Slovenië. Het hart van de organisatie wordt gevormd door een kernteam van interdisciplinaire experts, die samenwerken met verschillende externe trainers en experts. De leden van STEP zijn opgeleid op het gebied van psychologie, economie en sociologie, zodat ze complexe uitdagingen kunnen aanpakken door middel van een geïntegreerde aanpak. Met projectactiviteiten en trainingen helpt het team van STEP om de verschillen tussen onderwijs en werk, bedrijfsleven en publieke sector, wetenschappelijke benadering en praktijkervaring, startups en grote organisaties te overbruggen.

Missie van STEP Institute is om mensen door middel van innovatieve methoden in staat te stellen beter te functioneren in de werkomgeving. Het helpt mensen hun talenten te ontdekken en te koesteren, professionele en zachte vaardigheden te ontwikkelen (communicatie, emotionele intelligentie, stressmanagement, groei mindset, enz.) en ondernemersideeën om te zetten in verkoopbare oplossingen. Aan de andere kant helpt het organisaties hun potentieel te realiseren door medewerkers te betrekken, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen met train-de-trainer-aanpak en effectieve samenwerking mogelijk te maken door middel van team coaching sessies.

https://www.step-institute.org/

Stichting EB-NL

Stichting Europese Beroepsopleidingenstichting-eb.jpg

“Stichting Europese Beroepsopleidingen” (Stichting EB) werd opgericht in 1992 als Nederlandse rechtspersoon met als doel om een Euregionaal en Europese netwerk te realiseren van internationaal samenwerkende instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs.

In mei 2015 werd “Euregio-Berufsbildung / Verein zur Förderung euregionaler Berufsbildung in der Euregio Maas-Rijn e.V.” (Euregio-Berufsbilding e.V.) (EB e.V.) opgericht als Duitse rechtspersoon met dezelfde missie en doelen als de Nederlandse Stichting EB.

Actieve partners en deelnemers in dit netwerk zijn de onderwijsinstellingen VISTA college in Heerlen, Sittard en Maastricht (Nederland), Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, België, Berufskolleg Herzogenrath, Herzogenrath (Duitsland) ,Käthe-Kollwitz-Schule, Aachen (Duitsland), Berufskolleg Jülich, Jülich, Duitsland evenals andere stakeholders binnen de Euregio Maas-Rijn.​

 

https://www.stichting-eb.eu